Aktualności

Słowa jak kule – potrafią zabić.

Te słowa wyartykułowała Pani Marszałek Elżbieta Anna Polak w trakcie publicznej debaty z udziałem b. Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Adama Bodnara oraz prawnika i konstytucjonalisty prof. Marka Chmaja w dniu 18 sierpnia br. w Zielonej Górze. Briefing prasowy jak i cała debata poświęcona była hejtowi, agresji i przemocy słownej jakie spotykamy w krajowych środkach masowego przekazu a najwięcej czasu poświęcono lubuskim mass mediom, publikatorom społecznym, radiu czy regionalnej Gazecie Lubuskiej wydawanej przez spółkę Polska Press należącą do PKN Orlen – której przedstawiciele na czele z naczelnym uczestniczyli i zadawali pytania w trakcie konferencji osobiście Elżbiecie Annie Polak. Marszałek Polak m.in mówiła, że hejt agresja i mowa nienawiści zagrażają demokracji a przemoc słowna może zabijać jak kule. Środki masowego przekazu za pośrednictwem swoich nieuczciwych dziennikarzy mają taką broń. A marszałek Polak na przykładach swoich doświadczeń artykułowała te zarzuty wprost do obecnych na spotkaniu niektórych żurnalistów. O tym w jakim stopniu jesteśmy  oszukiwani przez dziennikarzy, którzy nie przestrzegają norm etycznych zmanipulowaną treścią lub na ile jesteśmy podatni na takie manipulacje medialne mówili w swoich wystąpieniach znakomici zaproszeni goście. Profesorowie w charakterystyczny sposób dla nauczycieli akademickich odpowiadali na zadawane pytania przez licznie zgromadzonych. Mówili o tym jak cienka jest granica pomiędzy wolnością słowa a pospolitym hejtem czy świadomą dezinformacją po mowę nienawiści o tym, że moja wolność słowa rozumiana subiektywnie kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. W merytorycznej debacie uczestniczyli m.in; poseł Waldemar Sługocki senatorzy Robert Dowhan oraz Wadim Tyszkiewicz czy np. Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula oraz radna zielonogórska z PiS Bożena Ronowicz – która stwierdziła że też doznała mowy nienawiści oraz inni przedstawiciele samorządów i działacze lubuscy. Spotkanie było otwarte dla mieszkańców województwa lubuskiego zainteresowanych prawodawstwem i funkcjonowaniem środków przekazu – nie trzeba było posiadać zaproszenia a każdy mógł zadać merytoryczne pytanie, które nie pozostało bez odpowiedzi ze strony Marszałek Województwa Lubuskiego oraz gości – profesorów A. Bodnara oraz M. Chmaja. W dyskusji wypłynęła m.in deklaracja konieczności walki ze złym słowem rozliczenia winnych mowy nienawiści przez przyszłe władze wybrane w jesiennych wyborach parlamentarnych obiecano przywrócić podstawowe założenia etyki dziennikarskiej takie jak dążenie do prawdy, bezstronność i uczciwość dziennikarską, szacunek dla człowieka i prywatności, niezależność od grup interesów i układów, poszanowanie prawa oraz respektowanie dobrych obyczajów. Żeby w dalszym ciągu nie działo się tak jak w piosence Czesława Niemena „Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem…”

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]