Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

W Polsce obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918, po 123 latach zaborów. Święto zostało ustanowione 1937 roku a zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 1945 , przywrócono je ustawą w 1989 jako jedno z najważniejszych świąt państwowych. Niepodległość Polski narastała stopniowo przez ponad sto lat i okupiona była ofiarą krwi w wojnach napoleońskich oraz zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz bitwach I wojny światowej. Kres niewoli i zsyłek na Sybir oraz odzyskanie niepodległości nastąpiło z zakończeniem tak zwanej wielkiej wojny i podpisaniem rozejmu we francuskim Compiegne pieczętującego ostateczną klęskę Rzeszy Niemieckiej, Austrio-Węgrów oraz Rosji co wywołało w Polsce głęboki entuzjazm i zryw patriotyczny polskiej inteligencji, zniewolonego robotnika i pańszczyźnianego chłopa większości wcielonych do armii zaborczych, gdzie brat z bratem walczył. Jędrzej Moraczewski – jeden z przywódców PPS tak opisał to odzyskanie wolności „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne Państwo! (….) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało”. Odbudowa państwa polskiego po 123 latach była wydarzeniem przełomowym. Wówczas wiele narodów odzyskiwało wolność, ale tylko Polacy doprowadzili do swojej niepodległości. Wysiłek Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej. Zawdzięczamy to ówczesnym przywódcom, nazywanymi ojcami niepodległości do których zaliczamy: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego. Różniło Ich wszystko reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, przede wszystkim działali pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: niepodległości Polski. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali wystarczy wspomnieć choćby Berezę Kartuską. Jednak pozostali wierni własnym poglądom, a wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku wolności! W okresie Wielkiej Wojny obie orientacje – antyrosyjska Piłsudskiego i antyniemiecka Dmowskiego w równej mierze przyczyniły się do odzyskania przez Polaków własnego państwa. To nie był cud, ale organiczna praca polskiej inteligencji, zniewolonego robotnika i pańszczyźnianego chłopa. Dlatego coroczne Święto Niepodległości Polski obchodzone w kilku lubuskich miastach jest okazją zamanifestowania hołdu i wdzięczności Polaków oraz podkreślenia jedności i determinacji w dążeniu Polski do bezpiecznej i silnej gospodarczo oraz suwerennej w ramach Unii Europejskiej. Do udziału w tegorocznych obchodach i celebrowaniu 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Krośnie Odrzańskim mieszkańców zaprosili: Burmistrz Marek Cebula, Dowódca Garnizonu ppłk Maksymilian Libelt oraz Proboszcz Parafii pw. Świętej Jadwigi Śląskiej ks. Bogusław Grzebień. Uroczystości rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny odprawionej w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej. Bezpośrednio po niej pod Pomnikiem Powrotu Środkowego Nadodrza do Macierzy odbył się apel pamięci zgodnie z ceremoniałem wojskowym w którym uczestniczyły poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy reprezentowani przez służby mundurowe, instytucje, zakłady pracy, związki i organizacje poza samorządowe. Wzniosłego charakteru ceremonii nadała kompania honorowa wystawiona przez 5 Batalion Saperów z krośnieńskiego garnizonu. Do zgromadzonych na placu mieszkańców przemówił Burmistrz miasta który po przywitaniu zgromadzonych na uroczystości powiedział m.in.” …To święto symbolizuje nie tylko akt faktyczny emancypacji narodu polskiego, ale przede wszystkim siłę ducha i poświęcenie wielu pokoleń Polaków. Niepodległość nie przyszła nam łatwo (…) Dziś, patrząc wstecz na te wydarzenia jesteśmy zobowiązani pamiętać o odwadze i poświęceniu naszych przodków. To właśnie dzięki nim, ich ofiarom, a także tysiącom innych nieznanych bohaterów, możemy dzisiaj cieszyć się niepodległością, być gospodarzami własnego losu i kształtować przyszłość naszego kraju. Niepodległość to nie tylko historia, którą znamy z książek. To także codzienna rzeczywistość, którą tworzymy swoim zaangażowaniem, pracą i miłością do Ojczyzny. To nasze dziedzictwo, które przekazujemy kolejnym pokoleniom, by pamiętać o bohaterach nigdy nie zgasła. Dziś z okazji Narodowego Święta Niepodległości, przysięgamy, że będziemy kontynuować ich dzieło (…)” Natomiast radna wojewódzka Anna Chinalska odczytała list od Marszałka Województwa Lubuskiego do mieszkańców gminy. Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów przez delegacje pod pomnikiem Byliśmy-Jesteśmy- Będziemy. W ten dzień dumy i chwały chciałbym zadedykować krośnianom fragment twórczość Tadeusza Różewicza -Oblicze Ojczyzny „Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia, to jest ta mała najbliższa Ojczyzna…” Jakże ważne staje się dzisiaj przesłanie do polskich liderów politycznych, którzy przychodzą i odchodzą a Polska zostaje. Że niepodległość nigdy nie jest dana raz na zawsze a troska o Ojczyznę jest naszym zobowiązaniem wobec przodków, którzy oddali za nią życie oraz zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń. Żeby nigdy nie spotkało nasze polskie społeczeństwo to czego doświadczają ludzie w Ukrainie czy w strefie Gazy. Bo wolność nie polega na robieniu tego co chcemy, a na posiadaniu praw i obowiązków wobec Ojczyzny. Mówił o tym Marek Cebula w swoim wystąpieniu „(…) Nie mam wątpliwości, że codziennie złotymi zgłoskami piszemy historię Ojczyzny …demokratycznej Polski aktywnych obywateli, którzy 15 października udowodnili jak wielka siła tkwi w narodzie. Dziękuję także za Państwa tak liczny, rekordowy wręcz udział mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie w wyborach parlamentarnych. To znaczy o naszej dojrzałości, ale i odpowiedzialności za losy narodu (…) W tym roku Dzień Niepodległości krośnianie mogli świętować na różne sposoby m.in. mieli do wyboru piknik pod Biało-Czerwoną zorganizowany przez CAK Zamek na promenadzie w parku. A w programie ognisko z kiełbaskami, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, warsztaty plastyczne oraz występy laureatów konkursu muzycznego „Patriotyczna Nutka”. Niech żyje demokratyczna sprawiedliwa dla każdego wolna i silna Ojczyzna, bo biało-czerwony sztandar i biały orzeł to jest to co powinno Polaków łączyć.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]