Aktualności

Liberum veto, czyli ostatnie posiedzenie Lubuskiego Sejmiku Seniorów.

22 maja 2023 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego – VII sesja drugiej kadencji na mocy ustawy z 9 marca 2023 roku była ostatnim uroczystym spotkaniem przedstawicieli lubuskich organizacji senioralnych. Wiadomość ta wywołała niemałą dekoncentrację oraz ogromne zdziwienie wśród radnych biorących udział w sesji. Ustawa ta o zmianie funkcjonowania samorządów wszystkich szczebli nie umożliwia funkcjonowanie sejmiku seniorów (nasz Lubuski Sejmik Seniorów był pierwszym w Kraju). Takie bezpardonowe z dnia na dzień przecięcie działalności radnych sejmiku (30 osób) moim zdaniem jest działaniem wielce niezrozumiałym choćby z tego powodu, że radni byli związani realizacją wielu interpelacji i zapytań do wszelkich organów oraz instytucji z terenu województwa w sprawach ludzi starszych często schorowanych. Ta ustawa to niczym liberum veto Władysława Sicińskiego, kiedy zrywał obrady Sejmu Wielkiego! I nie zrekompensuje nam to, że otrzymaliśmy z rąk przewodniczącego Sejmiku Lubuskiego pisemne podziękowania wraz z kwiatkiem i flaszką regionalnego produktu za owocną pracę. Wielu z nas ma rozpoczęte interpelacje i teraz pewnie będziemy je kończyć z innego mniej dostojnego poziomu aktywności społecznej. Moim zdaniem władze parlamentarne powinny umożliwić dokończenie tej kadencji. Polskim parlamentarzystom jak zwykle zabrakło refleksji i empatii do osób starszych. Radni zdają sobie sprawę, że decyzja o rozwiązaniu sejmiku seniorów to działanie polityczne (ponieważ w wielu samorządach wojewódzkich rządzi opozycja) i nie jest to decyzja władz wojewódzkich a centralnych. Obecny na sesji Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Wacław Maciszonek powiedział – dzięki państwa zaangażowaniu udało się zdiagnozować bieżące potrzeby seniorów oraz skutecznie realizować zadania na rzecz osób starszych. W imieniu zarządu województwa Wicemarszałek Łukasz Parycki podziękował za siedem bardzo owocnych lat pracy. Stwierdził, że uczestniczyliśmy w tworzeniu działań na rzecz seniorów takich jak: Lubuska Karta Seniora, Lubuski Tydzień Seniora, wsparcie organizacji pozarządowych, Lubuska Społeczna Rada Seniorów, czy Zielone Gospodarstwa Opiekuńcze. Radni pracowali do końca na rzecz lubuskich seniorów czego dowodem były liczne na ostatniej majowej sesji interpelacje i zapytania (6 interpelacji i kilka zapytań bezpośrednio do poseł i senatora). Tematem dzisiejszej ostatniej sesji min było zdrowie osób starszych. Do dyskusji posłużył referat. Dr n. med. Joanny Hoffmann-Aulich z Zakładu Pielęgniarstwa, Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zaproszony gość mówił o stanie zdrowia lubuskiego seniora oraz o wyzwaniach. Pani doktor m in powiedziała: osoby w wieku 65 lat i starsze stanowią w Unii Europejskiej 19,4 proc. całkowitej liczby ludności. A więc prawie co piąta osoba w UE ma 65 lat i więcej, co stanowi populację prawie 100milionów ludzi. Na jedną osobę w wieku 65 lat lub więcej przypadają mniej więcej trzy osoby w wieku produkcyjnym. Polska też jest w tarapatach demograficznych. W Lubuskim w 2019 r. udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji ogółem wyniósł 17,6 proc. W perspektywie do 2050 r. w naszym województwie udział osób w tej grupie wiekowej wyniesie 32,9 proc. (w Polsce 32,7). Na koniec zaznaczyła, żeby pamiętać o zdrowym odżywianiu i szczęśliwym życiu. Następny z zaproszonych prelegentów dr hab. Lech Szczegóła, prof. UZ, Instytut Socjologii mówił o tym, czy powinniśmy ufać sondażom oraz komu i do czego służą sondaże na pół roku przed wyborami. Zapewnił z własnej długoletniej obserwacji, że z reguły sondaże na szerokiej ponad tysięcznej populacji są wiarygodne. Czym jest projekt pn.” Zielone gospodarstwo opiekuńcze” poinformował radnych dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Jakub Piosik. Jest to pilotażowy program wspierany finansowo przez Europejski Fundusz Społeczny. W nowej perspektywie finansowej będzie ten projekt rozszerzony o nowe gminy. Program powoduje, że seniorzy są blisko natury i ekologii. To jest nowoczesny dom dziennego pobytu dla seniorów a przy tym bardzo dużo tańszy od DPS-ów. Dzisiaj takich zielonych gospodarstw mamy trzy: w Trzcielu, Jordanowi i Nowym Żabnie. Jest to forma wypoczynku poprzez pracę w ramach gospodarstwa wiejskiego posiadającego położenie w sąsiedztwie lasów i łąk, ogród umożliwiający komfortowy wypoczynek i uprawę roślin oraz obcowanie z zwierzętami-taka terapia przeciw samotności i wykluczeniu, ale według ich oczekiwań i możliwości mobilnych. To wszystko jest realizowane przez zielonogórski ROPS i finansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. VII Sesji II kadencji Lubuskiego Sejmiku Seniorów przewodniczyła po raz ostatni Urszula Chudak. W sesji uczestniczyli: posłanka na Sejm RP Anita Kucharska-Dziedzic, senator Wadim Tyszkiewicz, sekretarz województwa Tomasz Wróblewski, Ewa Jaske – Dyrektorka Departamentu Ochrony Zdrowia, dyrektor Biura Sejmiku Andrzej Janecki oraz radna województwa Aleksandra Mrozek. Na koniec dodam od siebie jako spełniony radny sejmiku (od 2019 roku do mają 2023 zgłosiłem 22 interpelacje oraz 36 razy zwracałem się do różnych instytucji lubuskich w sprawach emerytów i rencistów) wierzę głęboko w nowe czekające nas wyzwania, że w niedalekiej przyszłości z większością obecnych radnych spotkamy się w nowej formule Wojewódzkiej Rady Seniorów. Żeby wspierać władze województwa w prowadzeniu trafnej polityki senioralnej a także sygnalizować najważniejsze oczekiwania osób starszych w naszym regionie. Naszym celem jest zmotywowanie osób starszych w lubuskim do uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym regionu. Samotność seniorów to nie tylko problem osób, które nie posiadają bliskich. To jedna z najpowszechniejszych chorób cywilizacyjnych XXI wiek. Na zakończenie sesji wystąpił pochodzący z lubuskiego światowej sławy śpiewak operowy Andrzej Bator w repertuarze „Melodie Świata”. Artysta odznaczony jest Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego jak sam powiada mimo lat spędzonych w Warszawie i poza granicami kraju wciąż czuje się Lubuszaninem.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]