Aktualności

Konkurs na Młodzieżowego Dziennikarza Roku Województwa Lubuskiego

To pierwszy taki konkurs organizowany dla młodych Lubuszan. Skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaangażowanych w pracę dziennikarską, pragnących sprawdzić swoje siły przy tworzeniu tekstów o głębszym, regionalnym znaczeniu. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w 3 kategoriach tematycznych dotyczących demokracji, promowania ochrony środowiska i ekologii oraz promowanie zdrowego stylu życia. Osobną kategorią będzie konkurs na najciekawszą gazetkę szkolną.
Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oddział Lubuski w Zielonej Górze. To ogólnopolska organizacja zawodowa i twórcza skupiająca kilka tysięcy dziennikarzy w całym kraju.
– Jako Stowarzyszenie staramy się dbać o ochronę wolności słowa, pluralizm mediów, rzetelność i etykę dziennikarską – mówi Marzena Wróbel-Szała, Przewodnicząca Zarządu Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. – Chcemy także wspierać i rozwijać twórczość dziennikarską wśród młodego pokolenia – dodaje.
Oceny prac dokona Jury złożone z profesjonalnych dziennikarzy, związanych z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi.
Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone podczas Uroczystej Gali zaplanowanej na wrzesień br.
Konkurs zostanie ogłoszony w ostatnim tygodniu maja 2023 roku, termin nadsyłania prac upłynie 30.06.2023.
Wszelkie szczegóły dostępne będą na profilu SDRP na Fb oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej dziennikarzelubuscy.pl

REGULAMIN Konkurs na Młodzieżowego Dziennikarza Roku

KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]