Aktualności

Mieszkańcy to dla nas priorytet

Włodarze Miasta i Gminy Witnica zawnioskowali o środki w ramach programu rządowego – Polski Ład. Dofinansowanie zostało przyznane w wysokości 3 000 000 zł. Dzięki takiemu wsparciu możliwe było ogłoszenie przetargu pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 006703F w Pyrzanach oraz ulicy Kościelnej w Białczu – IV ETAP„. W przetargu wzięło udział dwóch oferentów. Pierwsza kwota opiewa na 8 080 137,82 zł, natomiast druga na 5 297 999,99 zł. Obie oferty znacznie przekraczają kwotę przeznaczoną przez Gminę Witnica w wysokości 3 157 895 zł na realizację tego zadania. Burmistrz oraz Radni Rady Miejskiej w Witnicy stanęli przed nie lada problemem. Albo szukamy i przesuwamy ponad 2 mln zł w budżecie albo zwracamy dofinansowanie …. Decyzja ostateczna zapadła 4 sierpnia na LIX Sesji Rady Miejskiej. Brakujące środki zostały zabezpieczone. Teraz pozostaje już tylko dopełnić formalności przetargowych, podpisać umowę z wykonawcą i rozpocząć kolejną inwestycję.

Lubomir Fajfer – zastępca burmistrza Witnicy, podczas spotkania ze mną podkreślił, że dobro mieszkańców miasta i gminy to jeden z priorytetów władz miasta i gminy, a wiadomo, że stan dróg jest ważny zarówno dla witniczan, jak i turystów, którzy odwiedzają Witnicę.


Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]