Aktualności

Słubice przyznały środki na działalność

Mariusz Olejniczak burmistrz Słubic powiedział naszej redakcji, że podjęto decyzję o przekazaniu organizacjom pozarządowym 370 tysięcy złotych.
Pomimo pandemii gmina, jak co roku, podzieliła pieniądze między organizacje pozarządowe, które w doskonały sposób służą naszym mieszkańcom. Dotacje przyznano w ramach czterech konkursów. ? Najwięcej, bo aż 290 tys. zł przyznaliśmy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ? mówi burmistrz Mariusz Olejniczak. ? Mamy szczęście, że na terenie naszej gminy działa tak wiele stowarzyszeń i fundacji, którym możemy powierzyć realizację projektów, które służą osobom potrzebującym wsparcia. Ale nie tylko ponieważ wiele projektów jest związanych z profilaktyką, kształtowaniem zdrowych nawyków i zachęcających na przykład osoby starsze do różnego rodzaju aktywności.
Z tej właśnie puli gmina wsparła m.in. działalność Stowarzyszenia Po Prostu Pracownia Rozwoju Osobistego, które kolejny rok z rzędu będzie prowadziło Gminną Specjalistyczną Poradnię Rodzinną, udzielając bezpłatnych porad i prowadząc terapie dla dzieci i dorosłych z dziedziny psychologii, logopedii czy integracji sensorycznej.
Z kolei Fundacja Grupy Pomagamy dostała dotację m.in. na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci od 8 do 16 lat, a także zorganizowanie Mikołajek pod chmurką.
Dzięki wsparciu gminy Fundacja Terapii i Rozwoju Mind zorganizuje cykl spotkań w formie wykładów i warsztatów z psychologiem, socjoterapeutą i coachem dla grupy 30 nastolatków i ich rodziców. Prowadzić też będzie Punkt Interwencji Kryzysowej , w której dyżurować będą psychoterapeuta, psycholog, prawnik, coach i mediator.
W konkursie wzięły też udział m.in. Miejski Klub Sportowy ?Polonia? w Słubicach, Słubicka Akademia Piłkarska SAP, Uczniowski Klub Sportowy ?Polonia?, Promet Keeper Academy By Miro Dębiec oraz Lubuski Klub Sportowy ?Lubusz? . Stowarzyszenia te wezmą pod swoje skrzydła dzieci i młodzież, oferując im różnorodne zajęcia sportowe.
Dotację otrzymał też Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Słubicach, który w planach ma m.in. wyjazd integracyjny 48 osób do Wisły, a także harcerze ( planują m.in. spływ kajakowy, zlot hufca, warsztaty dla liderów małych grup).
Kolejny konkurs przewidziany był dla stowarzyszeń działających na rzecz ochrony i promocji zdrowia wśród osób niepełnosprawnych i starszych. Na działania w tym zakresie gmina przekaże ponad 35 tys. zł. Wsparcie otrzymał m.in. Polski Związek Niewidomych w Słubicach, który zorganizuje wyjazd do Ustronia Morskiego dla 20 osób niedowidzących i słabowidzących, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Związek Dzieci Wojny czy Oddział Miejsko-Powiatowy w Słubicach Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
Gmina wsparła też działania stowarzyszeń na rzecz ekologii i ochrony zwierząt. Dzięki temu Słubickie Stowarzyszenie na rzecz zwierząt ?Szarik? dostanie pieniądze na dokarmianie bezdomnych zwierząt, odławianie ich i szukanie domów adopcyjnych. Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych organizować będzie zajęcia edukacyjne , a Nadodrzańskie Zrzeszenie Pszczelarzy planuje działania na rzecz zwiększenia populacji pszczoły miodnej.
15 tys. zł dostaną trzy organizacje, które stanęły do konkursu i będą realizować projekty związane z kulturą, sztuką oraz ochroną dóbr kultury i tradycji. Są to Fundacja Edueko, Związek Dzieci Wojny i Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP.
Działalność organizacji pozarządowych, które dostały dotacje z gminy będzie dużo szersza ponieważ w tym roku kontynuowane też będą dwuletnie projekty, wyłonione w konkursie ubiegłorocznym. Przypominamy, że w zeszłym roku na realizację zadań publicznych w 2020 i 2021 roku w zakresie: Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności gmina przyznała stowarzyszeniom 20 tys. zł, na pomoc społeczną ? 30.000 zł, a na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ? 420.000 zł.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]