Aktualności

Trwają konsultacje w sprawie obwodnicy Kostrzyna nad Odrą

O tym, że obwodnica Kostrzyna jest bardzo potrzebna wiedzą wszyscy: mieszkańcy, włodarze, a szczególnie kierowcy odwiedzający to miasto.
Burmistrz Kostrzyna nad Odrą w rozmowie ze mną powiedział, że założenie projektu Obwodnicy miejscowości Kostrzyn nad Odrą w ciągu drogi krajowej nr 31, obejmuje budowę obwodnicy miejscowości dotkniętej wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego pod kątem zapewnienia wymaganych parametrów geometrycznych dla klasy techniczno-funkcjonalnej. Na obecnym etapie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowym zaprojektowano trzy warianty przebiegu trasy. Zakres zamierzenia obejmuje między innymi:
1) budowę obwodnicy Kostrzyna nad Odrą jako droga jednojezdniowa dwukierunkowa
2) budowę skrzyżowań
3) przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 31 i 22 w miejscu początku i końca inwestycji
4) budowę odwodnienia
5) budowę oznakowania dróg
6) budowę urządzeń ochrony środowiska
i inne.
Głównymi inwestorami są Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz władze Kostrzyna nad Odrą.
Konsultacje społeczne odbywają się w KCK Kręgielnia i zdaniem burmistrza Kunta to jest właśnie moment, gdy mamy wpływ na kolejne ważne decyzje dotyczące naszej małej Ojczyzny. Informacje o kolejnych spotkaniach będą dostępne na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej miasta Kostrzyna nad Odrą.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]