Aktualności

Świętowanie rocznicowe na Zamku w Rapperswilu

Historia Muzeum Polskiego na Zamku w Rapperswilu została zaprezentowana w moim artykule opublikowanym 15 kwietnia 2019 r. na stronie: www.dziennikarzelubuscy.pl
Wspomnę tylko, że jednym z najważniejszych zadań Muzeum Polskiego jest integrowanie społeczności polonijnej na terenie Szwajcarii. Do wypełniania tak szlachetnego i zaszczytnego zadania podejmowane są starania o pozyskiwanie organizacji i instytucji otwartych na współpracę. Stałe kontakty Muzeum Polskiego z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie odgrywają znaczącą rolę w kontynuacji relacji z administracją rządową i samorządową Helvetii. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że 24 kwietnia 2019 r. Ambasada RP była inicjatorem i organizatorem na Zamku w Rapperswilu integrującej uroczystości z okazji bukietu rocznicowego:
15 lat uczestnictwa w Unii Europejskiej,
20 lat członkostwa w NATO,
228 lat pierwszej napisanej Konstytucji Polskiej,
100 lat trwania związków polsko-szwajcarskich.
Do uczestnictwa w uroczystym spotkaniu zaproszono przedstawicieli dyplomacji innych państw, administracji państwowej i samorządowej Helvetii oraz szerokie gremium polonijne.
Aktu powitania i otwarcia uroczystości dokonał pan dr Jakub Kumoch, Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie. Po oficjalnych przemówieniach i hymnach Polski, Konfederacji Helvetii i Unii Europejskiej zaproszono gości na zamkowy plac do przyjacielskich rozmów podczas poczęstunku. W czasie swobodnych rozmów można było usłyszeć, że tego rodzaju uroczyste zdarzenia są ważne, ponieważ służą utrwalaniu pamięci o wyżej wymienionych historycznych datach. W obecnych czasach istotne jest również przywoływanie pamięci o stuletnich relacjach polsko-szwajcarskich. Bowiem one stanowiły bazę komunikacji dla polskiej emigracji, rozsianej po świecie w czasach, kiedy to Polski nie było na mapach Europy. Właśnie Zamek w Rapperswilu, który w stanie ruiny został wydzierżawiony przez emigranta hr Władysława Platera, a odbudowany przez polską emigrację, stanowił centrum dla tworzenia wizji odzyskania wolności dla Polski. Przemieszczając się spacerowym krokiem po placu można było zauważyć w grupkach ożywienie przy wymianie myśli o krętych drogach polskości, które doprowadziły nas do tego miejsca.
Bardzo miłą niespodzianką dla gości był występ chóru, który śpiewał pieśni ludowe rapperswilskiej okolicy. Uczestnicy wyrażali swoją radość, że mogli spotkać się ze znajomymi od lat osobami w atmosferze ogólnej życzliwości. Toteż organizatorzy mają prawo odczuwać satysfakcję, że mimo szalejącego przez pewien czas afrykańskiego wiatru intencja uroczystego spotkania mogła zostać spełniona.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]