Aktualności

Słubice chcą mieć czyste powietrze

Gmina przygotowuje się do konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, bo bardzo nam zależy, żebyśmy oddychali w Słubicach czystszym powietrzem. Pomóc ma w tym wymiana nieekologicznych pieców ? podkreśla Tomasz Ciszewicz burmistrz Słubic. O tym, jakim wymogom trzeba sprostać, mówili w Collegium Polonicum, podczas spotkania z mieszkańcami, Marek Kamiński, dyrektor Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze i Mariusz Graczyk, pracownik tego departamentu. W spotkaniu uczestniczył mieszkający w Słubicach Marcin Jabłoński członek Zarządu Województwa Lubuskiego.? Często, z różnych powodów, w centrach miast funkcjonują budynki wykorzystujące przestarzałe źródła ciepła, produkujące szkodliwe substancje. Oddziałuje to na zdrowie mieszkańców i obniża komfort życia. To jest coś, z czym trzeba podjąć walkę ? podkreślał Marcin Jabłoński i dodał, że Urząd Marszałkowski zdobył blisko 10 mln zł z Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na wymianę starych pieców. O dofinansowanie mogą starać się samorządy. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego lokalu to 10 tys. zł, dla gmin ? 1 mln zł, a dla Gorzowa i Zielonej Góry po 2 mln zł. Urząd Marszałkowski przygotował ankiety dla mieszkańców, którzy są zainteresowani wymianą ?kopciuchów?. Na podstawie liczby ankiet gmina oszacuje kwotę dotacji, o którą będzie się starać. Żeby wystartować w konkursie musi przygotować dokumentację do końca października. Przypominamy, na co można otrzymać dofinansowanie:
? wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych,
? wymianę źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w ramach lokalnych źródeł ciepła tj. kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych,
? podłączenie do sieci ciepłowniczej.
Zasada finansowania:
? Beneficjentem przyznawanej pomocy są jednostki samorządu terytorialnego, jednak mając na uwadze, iż głównymi źródłami zanieczyszczeń są systemy ogrzewania mieszkań, odbiorcami końcowymi projektu są m.in. właściciele/mieszkańcy lokali mieszkaniowych oraz domów mieszkalnych.
? W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielone na likwidację źródeł niskiej emisji. W przypadku prowadzenia w części budynku działalności gospodarczej (np. wynajem pokoi, agroturystyka) będzie udzielona pomoc de minimis na tzw. drugim poziomie.? W ramach projektu dofinansowanie będzie udzielane podmiotom/osobom legitymującym się tytułem prawnym do nieruchomości lub lokalu (np. wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego).
? Do uzyskania dofinansowania konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością lub lokalem. W imieniu właściciela/współwłaścicieli budynku/lokalu może działać administrator/zarządca, jeżeli wynika to z zakresu jego umocowania lub został do tego upoważniony.

Pieniądze na wymianę ?kopciuchów? pochodzić będą w Regionalnego Programu Operacyjnego ? Lubuskie 2020. Wraz z ankietą mieszkańcy muszą złożyć oświadczenie, że zagwarantują środki własne – 20 proc. kosztów kwalifikowanych oraz pozostałe koszty niekwalifikowane niezbędne do realizacji zadania.

Ankiety można dostać w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1, pokój 203, są też dostępne na stronie internetowej gminy. Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: http://rpo.lubuskie.pl/-/lubuskie-walczy-ze-smogiem#

na podstawie info U.M Słubice

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]