Aktualności

Jako to ze ściekami było? Odsłona druga.

Powoli mija termin porozumienia pomiędzy miastem a gminą Żary. Na razie wygląda na to, że ani władze miasta, ani władze Zakładu Wodociągów i Kanalizacji nie mają zamiaru zasiąść do rozmów. A data porozumienia, wyznaczona przez Przemysława Dacę, prezesa Wód Polskich zbliża się nieubłaganie.
Zamiast rozmów prezes ZWiK wystosował w dniu 5 lipca br. pismo do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym pisze m.in.: ?Od kilku miesięcy pomiędzy Spółką a Gminą toczą się negocjacje dotyczące warunków hurtowego odbioru ścieków przez Spółkę z terenu Gminy. Jedyną sporną kwestią pomiędzy stronami pozostaje aktualnie cena z 1 m? odebranych ścieków. Spółka, z uwagi na uwarunkowania faktyczne i prawne, jest dla Gminy naturalnym partnerem w zakresie hurtowego odbioru ścieków. (?) Spółka zaproponowała Gminie cenę za 1 m? odebranych ścieków, której Gmina jednak nie zaakceptowała oczekując jednocześnie ceny blisko trzykrotnie niższej.?
W związku z powyższym pismem zebrał się Społeczny Komitet Mieszkańców Gminy Żary Grabika i Mirostowic Dolnych ?Nie dla cen za ścieki?, który także postanowił skierować do UOKiK zawiadomienie  dotyczące podejrzenia stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, podkreślając elementy, których nie ujął w swoim piśmie Zdzisław Czekalski, prezes ZWiK. A chodzi tu przede wszystkim o fakt istnienia Aglomeracji Żary, która została utworzona w celu realizacji projektu budowy kanalizacji i otrzymania dla tego projektu dotacji z UE, prognoz ujętych w studiu wykonalności dla w/w projektu (m.in. cen za odbiór ścieków) oraz o obietnice składane mieszkańcom w trakcie planowania i wykonywania projektu. Na spotkanie zaproszono Leszka Mrożka, wójta gminy wiejskiej Żary, aby dopytać się o kroki podejmowane przez Urząd Gminy, żeby nie dublować działań w tej sprawie.
Mieszkańcom pozostaje na razie czekać na odpowiedź UOKiK i decyzję Wód Polskich. Od tych dwóch instytucji będą zależeć dalsze kroki w tej sprawie, podejmowane przez UG i Społeczny Komitet Mieszkańców.

Inne z sekcji 

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]

Ślubowanie wierności Ojczyźnie.

Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg. „Przysięga wojskowa – jest aktem ślubowania wyrażającym cele i zadania postawione żołnierzom przez ich […]