Aktualności

Daleko idące plany zarządu Szpitala w Gorzowie

Zarząd Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp przedstawił plan inwestycyjny na najbliższe lata. Prezes Jerzy Ostrouch oraz Wiceprezes Robert Surowiec podczas konferencji prasowej za pośrednictwem dziennikarzy przedstawili pacjentom województwa lubuskiego najbliższe plany i zamierzenia względem lecznicy. Około 236 mln złotych kosztować będą kluczowe inwestycje w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. W latach 2019 ? 2024. Spowodują one podwojenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz znaczące zmiany warunków pobytu pacjentów i pracy całego zespołu placówki. Wszystkie inwestycje mają nie tylko poprawić jakość leczenia pacjentów i rozszerzyć wachlarz usług medycznych, ale też dać spółce konkretne korzyści finansowe i oszczędności energetyczne- podkreśla Robert Surowiec wiceprezes. W ramach planu inwestycyjnego, którego realizacja już się rozpoczęła, będzie prowadzona termomodernizacja istniejących budynków szpitala. Dzięki realizacji planu inwestycyjnego zwiększy się liczba sal centralnego bloku operacyjnego, zmienią się warunki opieki nad dziećmi. Ma też powstać Centrum Geriatrii. Zarząd szpitala planuje sukcesywnie wyposażać placówkę w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, a obecnie posiadane urządzenia diagnostyczne wymieniać zgodnie z zapotrzebowaniem i najnowszymi technologiami. Zamierza inwestować w infrastrukturę informatyczną i dostosowywać ją do zmieniających się wymagań związanych z cyfryzacją w ochronie zdrowia.Jedna z kluczowych inwestycji jest już w trakcie realizacji. Od 9 września 2019 r. trwa budowa nowego pawilonu dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM), Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Banku Komórek Macierzystych. Wartość inwestycji jest szacowana na 44 mln złotych. Jej zakończenie jest planowane na II połowę 2021 r. Pomieszczenia opuszczone przez Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii zostaną przebudowane. Powstaną tam dodatkowe sale zabiegowe centralnego bloku operacyjnego. Z kolei przeniesienie Kliniki Hematologii Uniwersytetu Zielonogórskiego pozwoli na stworzenie Ośrodka Pediatrycznego składającego się z oddziałów dziecięcego, chirurgii dziecięcej, centrum ambulatoryjnego oraz opieki nad dzieckiem i młodzieżą.W wyniku podjętych działań do roku 2023 stary ponad 30-letni budynek główny szpitala przy ul. Dekerta uzyska standard budynku inteligentnego; jednocześnie zostanie dostosowany do aktualnych wymagań określonych w przepisach prawnych. Termomodernizacja ścian budynków (budynku głównego szpitala i hotelu pracowniczego) pozwoli na usunięcie dotychczasowej izolacji, jaką jest wełna mineralna pokryta obustronnie płatami azbestowo-cementowymi stosowanymi w budownictwie w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. W trakcie prac unowocześniona ma także zostać infrastruktura szpitala (m.in. informatyczna, elektryczna, klimatyzacyjna i wentylacyjna, cieplna i gazów medycznych). W zmodernizowanym pod względem termicznym budynku mają być wykorzystywane najnowsze technologie i rozwiązania techniczne, m.in. kogeneracja czyli jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej oraz trigeneracja, czyli skojarzone technologicznie wytwarzanie energii cieplnej, elektrycznej oraz klimatyzacji. Budowa, rozbudowa i adaptacja pomieszczeń w budynku głównym ma umożliwić powstanie oraz rozwój nowych oddziałów, a tym samym wykorzystać procedury wpływające na wzrost przychodów z NFZ.W II kwartale 2022 r. ma zacząć działać Centrum Geriatrii. To odpowiedź na problemy starzejącego się społeczeństwa. Specjalnie dla seniorów szpital rozszerzy swoją ofertę usług medycznych. Centrum będzie się zajmowało przede wszystkim diagnostyką demencji przy wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych metod (m.in. badania laboratoryjne, USG tętnic, angiografia CT, MRI, scyntygraficzne badania mózgu SPECT, badania neurologiczne przy użyciu PET/CT). Po przeprowadzeniu niezbędnych badań diagnostycznych pacjenci będą poddawani leczeniu i rehabilitacji obejmującym także wspomagające leczenie geriatryczne, farmakologiczne leczenie zaburzeń pamięci, indywidualne i grupowe leczenie pamięci i terapię zajęciową). Te formy opieki będą realizowane w formie poradni, opieki dziennej, w domu pacjentów, a także w warunkach stacjonarnych. Centrum Geriatrii będzie prowadziło działalność edukacyjną (szkolenia, poradnictwo, tworzenie bezpiecznych warunków w domu i indywidualnych planów opieki) skierowaną do opiekunów osób starszych.

Oprac. na podstawie informacji szpitala.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]