Aktualności

Człowiek 30-lecia Wolnej Polski

Z okazji Święta Niepodległości odbył się w Zielonej Górze uroczysty koncert muzyki polskiej w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej pod batutą Czesława Grabowskiego. Program koncertu nawiązywał do historii i współczesności naszej ojczyzny. Obok utworów Stanisława Moniuszki i Fryderyka Chopina wykonywane były dzieła Witolda Lutosławskiego oraz muzyka Krzesimira Dębskiego. Koncert był okazją do wyjątkowej uroczystości wręczenia tytułów Człowieka 30-lecia Wolnej Polski. Uroczystość celebrowała marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak. Która między innymi powiedziała ?w tym roku mija dokładnie 30 lat od pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Trzydzieści lat temu Polacy po raz pierwszy wzięli sprawy w swoje ręce i zaczęli urządzać swoją ojczyznę po swojemu. Te 30 lat to wielkie zmiany ? także dla regionu lubuskiego. – Ten rok jest jednak wyjątkowy, świętujemy także 30- lecie wolnej, odrodzonej Polski. W 1989 roku, my, Polacy zrobiliśmy razem rewolucję społeczną. Bo tylko dzięki prawdziwym wartościom możemy budować razem lepsze jutro. Tu, w naszej małej ojczyźnie ? w regionie lubuskim – budujemy razem mądry, inteligentny region, który łączy; region, który jest blisko mieszkańców i który jest silny społecznie” – mówiła marszałek.  Jednak nic nie dzieje się samo. Te zmiany to zasługa ludzi. I to właśnie tych, którzy przez te 30 lat najbardziej przyczynili się do rozwoju regionu wyróżniono tytułem Człowieka 30-lecia Wolnej Polski.
Tytuł otrzymali: Czesław Grabowski, biskup dr Adam Dyczkowski, Lechosław F. Ciupik , Czesław Fiedorowicz, Michał Kisielewicz, prof. Marian Miłek, Jacek Sauter, Jerzy Szymaniuk , Wadim Tyszkiewicz , Ryszard Wtorkowski , Józef Zych.

Wszystkich wyróżnionych łączy miłość do naszej małej ojczyzny i niezwykła troska o rozwój regionu lubuskiego.
Z wielką przyjemnością przedstawiam sylwetkę zasłużonego dla ziemi lubuskiej polskiego polityka marszałka Sejmu RP Józefa Zycha. Pan marszałek jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu jest dr nauk prawnych z zwodu radca prawny. W latach 1983?1991 był prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. Od 1989 był ośmiokrotnie posłem na Sejm RP. Przeszedł wszystkie szczeble parlamentarne. Trzykrotny wicemarszałek a w latach 1995-1997 marszałek parlamentu. wielokrotny przewodniczący komisji sejmowych. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego to jego podpis widnieje na Konstytucji RP uchwalonej 2 IV 1997 roku. Wniósł wielki wkład w jej przygotowanie i uchwalenie. W znaczący sposób przyczynił się do ratyfikacji Konkordatu. Cieszył się wysokim uznaniem Polaków w rankingach był na pierwszych miejscach wyprzedzając ówczesnego prezydenta RP. W sposób szczególny dbał o autorytet Sejmu był posłem bezkonfliktowym. Jego działania na rzecz praworządności demokracji i sprawiedliwego prawa pozwoliły zdobyć powszechne uznanie w Kraju i zagranicą. Będąc politykiem szczebla centralnego nie zapominał o swych korzeniach politycznych i o swych lubuskich wyborcach, o czym świadczą starania o rozwój społeczny i gospodarczy województwa.

Jako przewodniczący Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego przyczynił się min do ochrony wielu zabytków sakralnych, utworzenia we Frankfurcie nad Odrą Uniwersytetu Europejskiego Viadrina oraz Collegium Polonicum w Słubicach. Przyczynił się do tzw. Umowy Paradyskiej. Jest honorowym obywatelem województwa lubuskiego. Z ziemią lubuską Józef Zych związał się po skończeniu studiów prawniczych w 1966 roku. Wcześniej pracował, jako nauczyciel w naszym mieście Krośnie Odrzańskim skąd przeniósł się do Zielonej Góry. Obowiązki zawodowe łączył skutecznie z działalnością społeczną i polityczną, która dawała mu wielka popularność działał w ZHP. W 1975 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W listopadzie 1989 został przewodniczącym rady naczelnej powstałego z przekształcenia, ZSL i Polskiego Stronnictwa Ludowego ?Odrodzenie?, które 5 maja 1990 współtworzyło jednolite Polskie Stronnictwo Ludowe. 11 Grudnia 2015 złożył przed marszałkiem Sejmu ślubowanie i tym samym rozpoczął kadencję sędziego Trybunału Stanu. W 2012 podczas XI Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego został honorowym prezesem tej partii. W kształtowaniu się poglądów społecznych i działalności publicznej istotna rolę odegrały kontakty J. Zycha z kościołem a szczególnie z papieżem Janem Pawłem II w trakcie odwiedzin Ojca Świętego w kraju, i wizyt w Watykanie. Za największą przygodę swego życia uważa wszystkie spotkania ze Świętym Janem Pawłem II. Z którym spotykał się 13 razy, jako polityk, oraz osoba prywatna. Każde spotkanie z Ojcem Świętym traktował, jako swoisty dar i błogosławieństwo oraz pragnął przybliżyć postać Jana Pawła II, jako gorącego patrioty Polaka obrońcy praw człowieka wolnej Polski w zjednoczonej Europie opartej na wartościach chrześcijańskich. Od początku był zwolennikiem udziału Polski w NATO i Unii Europejskiej. Za co uzyskał wielkie uznanie u wielu polityków UE z niektórymi utrzymując przyjacielskie stosunki. Cechuje go stałość przekonań i niezłomny charakter wsparty patriotyzmem. Co niewątpliwie wyróżnia tego polityka to wytrwałe poszukiwanie płaszczyzny porozumienia między różnymi siłami społecznymi. Przy swej pryncypialności jest człowiekiem o surowych zasadach moralnych wynikających z dekalogu. Józef Zych od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni politycznej mimo ciągłych zmian i przetasowań partyjnych. Jest to człowiek cieszący się uznaniem wybitnych mężów stanu i politycznych autorytetów, czego wyrazem są słowa Jana Pawła II, który zapewniał, że Józefowi Zychowi można ufać za jego prawość w życiu publicznym. Ten wybitny prawnik i polityk jest niewątpliwie fenomenem na polskiej scenie politycznej. Urodził się na wsi skąd wyniósł upór i niezwykłą pracowitość.. Zawsze był wierny pryncypiom zawodowym i kanonom prawa, co obecnie jest bardzo rzadkie a jego pasją jest prawo tworzone dla ludzi.
Marszałek Zych za swą długoletnią działalność społeczną i polityczną na rzecz Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej otrzymał min: Złoty Krzyż Zasługi. Srebrny Krzyż Zasługi. Odznaka za Zasługi dla Województwa Zielonogórskiego. Złota Odznaka Związku Patriotów Polskich. Odznaka Zasłużonego dla Kółek Rolniczych . Wielki Oficer francuskiej Legii Honorowej. Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Krzyż za Zasługi dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Józef Zych to też autor 300 publikacji prawniczych i 20 książek tłumaczonych na j. angielski niemiecki i włoski. Do najpopularniejszych należą: dwutomowe dzieło (820 stron) ?Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu najwyższego oraz sądów Apelacyjnych, Okręgowych i Rejonowych? ? Trudna lekcja demokracji? oraz ?Józef Zych. Na przekór losowi? i ?13 Błogosławieństw. Moje Spotkania Ze Świętym Janem Pawłem II? Nie wielu zna prywatne zainteresowania Marszałka jedynie wtajemniczeni wiedzą o jego zainteresowaniach przyrodniczych znajomość do ptaków oraz kwiatów. Ta miłość do przyrody zrodziła się u niego od dziecka i pozostała do dzisiaj. To zainteresowanie ornitologiczne przyniosło Marszałkowi nie mniejszą popularność niż polityka.

Mało, kto wie, że Józef Zych przyjaźni się z naszym mieszkańcem popularnym działaczem społecznym prezesem TMZK lek. wet. Zdzisławem Paduszyńskim. Szczególnym zaszczytem dla nas wszystkich jest to, że Józef Zych jest członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Uchwałą Zarządu TMZK nadano Józefowi Zychowi tytułu ?Krośnianin XXX?lecia RP 1989 ? 2019? w uzasadnieniu min. podkreślono – pan Marszałek Józef Zych jest szanowanym polskim prawnikiem i politykiem? Jest wybitnym polskim patriotą i współtwórcą Konstytucji Rzeczypospolitej. To dzięki takim politykom jak Józef Zych dzisiaj możemy w pokoju i poczuciu zadowolenia świętować 101 rocznicę niepodległej ojczyzny. Za wszystkie działania przez trzy dekady przyczyniające się do rozwoju naszego lubuskiego regionu oraz za Polską Demokrację krośnianie panie marszałku dziękują.

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]