Artystka romska obchodzi jubileusz

23 lata pracy artystycznej świętuje Anna Dębicka.