Informacje, komunikaty, oświadczenia

Ogłoszenie konkursu Dziennikarz Roku 2018

Uchwała nr 31/2016/2020
Zarządu Lubuskiego Oddziału SDRP w Zielonej Górze
z dnia 10 maja 2019 roku
§1.
Działając na podstawie Statutu SDRP, mając na celu uhonorowanie dziennikarzy za wysoki poziom merytoryczny, odwagę, niezależność i obiektywizm charakteryzujące ich twórczość w ciągu roku, Zarząd postanawia ogłosić konkurs DZIENNIKARZ ROKU 2018
§2.
Do konkursu mogą przystąpić dziennikarze podejmujący w swoich publikacjach tematy dotyczące spraw województwa lubuskiego. Ze względu na sytuację dziennikarzy lubuskich preferowana będzie aktywność publicystyczna w mediach akademickich i społecznościowych.
§3
Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać do 20 maja 2019 członkowie lubuskiego Oddziału SDRP oraz studenci dziennikarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, miejsce publikacji i uzasadnienie. Analizy zgłoszeń dokonają członkowie Zarządu i drogą głosowania wyłonią laureatów. Laureata spośród dziennikarzy akademickich wskażą studenci dziennikarstwa UZ.
§4
Laureat otrzyma statuetkę, dyplom i gratyfikację finansową. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 czerwca 2019 roku.
§5
Za Uchwałą oddano 5 głosów (wszyscy)
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia