Folklor

FolkoLove – program wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze realizowało pilotażowy program wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych, który obejmował trzy powiaty: żarski, żagański oraz krośnieński.
Celem programu było pielęgnowanie tradycji ludowych, z uwzględnieniem różnorodności folkloru na Ziemi Lubuskiej, poprzez wspieranie ludowych zespołów pieśni i tańca, a także grup śpiewaczych.
Głównym punktem w tym programie było ogłoszenie konkursu pomocy finansowej w formie dofinansowania ze środków budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego na realizację wydarzeń kulturalno – edukacyjnych m. in.:
– udział zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych w prestiżowych przeglądach, konkursach, festiwalach;
– promocję zespołu ludowego oraz grup śpiewaczych;
– organizację koncertów;
– uszycie strojów ludowych (zakup tkanin, art. krawieckich i pasmanteryjnych, usługa zaprojektowania stroju ludowego oraz jego uszycie);
– nagranie i tłoczenie płyty zespołu;
– wynajem niezbędnego sprzętu do realizacji i celów zespołów ludowych oraz grup śpiewaczych;
O udzielenie dofinansowania mogły ubiegać się zespoły ludowe oraz grupy śpiewacze z terenu trzech powiatów województwa lubuskiego: żarskiego, żagańskiego oraz krośnieńskiego.
W ramach wsparcia zespołów ludowych i grup śpiewaczych zaplanowano przedsięwzięcia warsztatowe ze specjalistami z zakresu:
– kształcenia śpiewu i emisji głosu, celem wskazania kierunku rozwoju zespołu w zakresie doboru utworów do repertuaru;
– akompaniamentu i śpiewu, celem profesjonalnego wsparcia w doborze tonacji akompaniamentu oraz w doborze repertuaru do posiadanych zasobów;
– choreografii, celem określenia rodzaju choreografii do możliwości i zasobów zespołu oraz wymiana doświadczeń;
– etnografii, celem pokazania źródeł powstania grup etnicznych, pomocy w doborze strojów i dodatków do strojów zgodnie z ich pochodzeniem i tradycjami;
– zakładania i prowadzenia stowarzyszeń, fundacji oraz pozyskiwania środków pomocowych;
– badań dotyczących pochodzenia, historii i dorobku zespołów ludowych, efektem badań będzie wydanie publikacji;
Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu „Wsparcie Zespołów Ludowych i Grup Śpiewaczych 2022”:
1. Gubińskie Łużyczanki – „Portrety Gubińskich Łużyczanek”
2. Małomiczanie – „Prezentacja dorobku zespołu podczas wojewódzkich dożynek senioralnych”
3. Fryderyki – „Upowszechnianie tradycji zespołu poprzez nagranie i tłoczenie płyty”
4. Wrzosy – Jubileusz 20 – lecia zespołu śpiewaczego „Wrzosy” z Siecieborzyc”
5. Fantazja – Kultywowanie tradycji ludowych poprzez rozwijanie aktywności dzieci i młodzieży
6. Gama – „Tańcuj, tańcuj i okręcaj”
7. Gościeszanki – „Gościeszanki” – historia życiem i piosenką pisana”
8. Żurawianki – „Łączymy pokolenia”
9. Charyzma – „Barwy polskiej stolicy Łużyc Dolnych”
10. Łużycki Zespół Wokalny – „Po łużycku”
11. Luna Rosa – „Koncert przeglądowy zespołów śpiewaczych”
12. Wicina – „Historia śpiewem malowana”
13. Bieniowianki – Prezentacja dorobku zespołu podczas Festiwalu pieśni i piosenki patriotycznej z okazji Dnia Niepodległości
19 listopada w sali widowiskowej „Luna” Żarskiego Domu Kultury odbył się Koncert Galowy będący podsumowaniem projektu na terenie powiatu żarskiego.
Na scenie zaprezentowały się w pierwszej części koncertu zespoły śpiewacze: „Bieniowianki” z Bieniowa, „Chabry” ze Złotnika, „Charyzma” z Żar, „Czerwona Jarzębina” z Lubanic, „Karolinki” z Grabika, „Lipowa Dolina” z Lipinek Łużyckich, Łużycki Zespół Wokalny z Żar, „Łużyczanki” z Lipinek Łużyckich, „Szyszynianki” z Biedrzychowic Dolnych, „Wesoła Gromada” z Mirostowic Górnych, „Wicinianki” z Wiciny, „Złoty Kos” z Marszowa i „Żurawianki” z Żarek Wielkich.


W drugiej części koncertu wystąpił gościnnie Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa.
Regionalne Centrum Animacji Kultury planuje w następnych latach kontynuację projektu dla kolejnych powiatów województwa lubuskiego.

Inne z sekcji 

X Festiwal Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Organizatorem festiwalu jest Gminne Stowarzyszenie Zespołów Śpiewaczych „Śpiewajmy Razem”, działające na terenie gminy wiejskiej Żary.

Okrągły jubileusz

Zespół śpiewaczy z Siecieborzyc został założony w 2002 roku i pod nazwą „Siecieborzanki” występował na wiejskich uroczystościach.