Aktualności

Podwójny jubileusz

Wiejskie organizacje kobiece mają już 155-letnią tradycję.
4 marca 1866 roku w Piasecznie koło Gniewu na Pomorzu Gdańskim z inicjatywy Juliusza Kraziewicza została założona organizacja kobiet wiejskich i przybrała nazwę ?Towarzystwo Gospodyń?. Organizacja ta stała się prawzorem Kół Gospodyń Wiejskich.
Pierwsza organizacja kobiet wiejskich która przybrała nazwę ?Koło Gospodyń Wiejskich? powstała w 1877 roku we wsi Janisławice na ziemi rawskiej w dzisiejszym województwie łódzkim. Jego założycielką i pierwszą szefową była działaczka społeczna Filipina Płaskowicka.
Od roku 1918 r. organizacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólną nazwę Koło Gospodyń Wiejskich i używają jej do dziś.
Na Ziemiach Zachodnich koła powstawały dopiero po II wojnie światowej, w miarę krzepnięcia polskiego osadnictwa. Zazwyczaj przy kołach, wcześniej czy później, powstawał zespół śpiewaczy.
Dawniej Koła Gospodyń koncentrowały swoje działania głównie w obszarach wzajemnej pomocy w pracach gospodarskich, prowadzeniu wypożyczalni naczyń, organizowaniu wiejskich uroczystości i odpustów, rozprowadzaniu kurczaków, paszy i młodej trzody chlewnej czy też innych trudnych do zdobycia w owym czasie produktów codziennej potrzeby.
Dziś Koło Gospodyń Wiejskich, oprócz wymienionych funkcji, reprezentują interesy i działają na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz zwiększania uczestnictwa mieszkańców wsi w kulturze, kultywowanie folkloru, sztuki ludowej i kultywowanie tradycji. Program działalności KGW wynika głównie z potrzeb kobiet i ich rodzin oraz potrzeb wsi i rolnictwa. Program ten jest stale dostosowywany do zmieniających się warunków życia na wsi.
19 października w świetlicy wiejskiej w Mirostowicach Górnych świętowano podwójny jubileusz: 55-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich i 25-lecie działalności zespołu śpiewaczego ?Wesoła Gromada?. Jubilatki zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele samorządu gminnego z wójtem, Leszkiem Mrożkiem oraz delegacje KGW i zespołów śpiewaczych, działających na terenie gminy. Imprezę jubileuszową poprowadził Donat Linkowski, dziennikarz Radia Zachód, zajmujący się problematyką wiejską, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.
Mirostowickie KGW, jak powiedziała jego przewodnicząca, Barbara Peszek, skupia się obecnie na corocznej pracy przy wieńcach dożynkowych i wykonywaniu ozdób świątecznych. Koło współpracuje z Radą Sołecką i aktywnie włącza się też w organizację imprez sołeckich i gminnych. Przestało także być jedyną organizacją społeczną na terenie wsi. W ostatnim czasie powstało w Mirostowicach Górnych stowarzyszenie ?Mirostowia? i Klub Seniora.
Zespół ?Wesoła Gromada? jest jednym z nielicznych zespołów w województwie lubuskim, który opiera swój repertuar na utworach własnych. Autorką tekstów jest Danuta Pławińska, kierowniczka i spiritus movens zespołu. Muzykę do jej tekstów komponowali m.in. Wiktor Sędziński, Jan Bełz i Jerzy Drzewiecki. Zespół zdobywa laury na różnych przeglądach i festiwalach i jest ceniony za twórczy wkład w rozwój współczesnej kultury ludowej.
Jubileuszową imprezę okrasiły występy zespołów: ?Wesoła Gromada?, ?Łazowianki? i ?Wrzos?.

 

Inne z sekcji 

Szczęście – dla każdego znacz zupełnie coś innego.

W zielonogórskim Regionalnym Centrum Animacji Kultury z okazji Międzynarodowego Dnia Szczęścia Wojewódzka Rada Kobiet zorganizowała fantastyczne spotkanie o czym świadczyła zapełniona po brzegi sala przez przybyłych lubuszan. Szczęście to m.in. uczucie zadowolenia z pomyślnych okoliczności z czym mieliśmy do czynienia za sprawą niesamowitej Zosi Szozdy-przewodniczącej WRK. Tego dnia wystąpiła pieśniarka Małgorzata Ordecka-Tworkowska. Musicale głosem operowym, […]

ZŁOTE DUKATY 2023 PRZYZNANE

W grudniu 2023 roku podczas gali w Teatrze Lubuskim po raz 15 rozdano Nagrody Kulturalne oraz Złote Dukaty, przyznawane przez Marszałka Województwa Lubuskiego od 2009 roku. Nagroda Kulturalna Marszałka Województwa Lubuskiego jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Natomiast Złoty Dukat Lubuski to nagroda honorowa, przyznawana za wspieranie i […]