Nowe władze Lubuskiego Oddziału SDRP

Dzień dobry koleżanki i koledzy! Wczoraj (29 września 2021) odbyło się walne zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Mamy nowy zarząd, któremu przewodzi Marzena Wróbel-Szała.

Lubuski Oddział SDRP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SDRP, jest ogólnopolską organizacją zawodową i twórczą dziennikarzy.