Bez kategorii

Pole serca a kwantowy umysł

W ostatnim moim artykule pt. „Moc jest w nas” podzieliłam się z czytelnikami naszej strony, jakie nurtują mnie pytania: Kim jestem? Co tu robię na Ziemi? Co sprawia, że co jakiś czas przenoszę się w inne miejsce? Często przebywając w otoczeniu różnych ludzi, obserwując ich zachowania, czy też prowadząc rozmowy z nimi, zastanawiam się czy są wśród nich też tacy, którzy poszukują odpowiedzi na podobne pytania. Na wstępie mojego artykułu chciałabym przytoczyć wypowiedź fizyka kwantowego dr Janusza Grabowskiego, który powiedział: „Nasz organizm jest zbudowany do tego, że może żyć sobie do 900 lat”. Chociaż, jak podają teksty źródłowe biblijnym postaciom udawało się przeżyć nawet dłużej. Mimo wszystko z przykrością i smutkiem odnotowałam fakt, że dr Janusz Grabowski już odszedł z rzeczywistości ziemskiej.
Dlatego też coraz częściej dotyka mnie głód wiedzy na temat naszego istnienia i przemijania. Co tak naprawdę decyduje o tym, że jesteśmy tu i teraz, a co takiego zaniedbujemy w naszych świetlanych naukach, że ciała ludzkie wytrzymują tak krótko na Ziemi? Czy potrafimy zaprogramować swoje życie na dłużej?
Z tymi pytaniami i wątpliwościami zwróciłam się do pani Katarzyny Świstelnickiej, która z wykształcenia jest germanistką i ponad 25 lat pracowała jako starszy wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, jest również współzałożycielką Instytutu Świadomości Kwantowej, skrót SKiSK.Obudziłam się w roku 2012, który dla starożytnej cywilizacji Majów miał być kluczowy dla pożegnania starego świata. W moim przypadku tak właśnie się stało- od tego roku moje błąkanie się po meandrach umysłu i mozolne przypominanie sobie, w jakim celu inkarnowałam się w tym wcieleniu, przybrało prosty kierunek. Odkryłam pole kwantowe jako rezerwuar nieskończonych informacji na każdy temat, pole Jedności i Miłości (bezwarunkowej). Oczywiście nie wpadłam na wszystko sama, lecz odbyłam wiele niezwykle budzących szkoleń, uczestnicząc w seminariach i warsztatach organizowanych przez wybitnych nauczycieli wiedzy kwantowo-świadomościowej z USA, Szwajcarii, Niemiec, Chin, czy Rosji.

Kiedy moja świadomość zaczęła gwałtownie się poszerzać, sama otrzymywałam (z pola) kolejne narzędzia do pracy na poziomie świadomości, którymi wciąż dzielę się z innymi na warsztatach, podczas wypraw duchowych, przy pomocy moich książek, webinarów, spotkań indywidualnych on-line, wykładów, wywiadów, prelekcji, różnych kursów on-line, czy nawet w trakcie rozmów telefonicznych… Moja praca jest radością i pasją, ponieważ jest moją misją na to wcielenie na Ziemi. Obecnie prowadzę też kwantowe sesje indywidualne on-line z ludźmi z całego świata.

Dlaczego stawiam na świadomość, a nie na naukę, wyuczoną wiedzę czy inteligencję?
Obecnie dokonuje się na Ziemi dziejowa zmiana. Polega ona na tak zwanej transformacji świadomości i polega na zmianie poglądów i przekonań dotyczących w zasadzie wszystkich dziedzin życia. Do tej pory, czyli w czasie trwania naszej cywilizacji (o wcześniejszych jakoś zapomnieliśmy) uważaliśmy, że rozwijamy naukę, medycynę, gospodarkę, wiedzę o żywieniu, system edukacji, czy inne filary naszej cywilizacji. Jednak coraz częściej zauważamy, że pewne działy gospodarki, czy nauki są już przestarzałe. Tak samo nieadekwatne do naszej gotowości na zmianę są: polityka, dbanie o zdrowie, żywność, systemy bankowe, zarządzanie energią itd. Tym samym nie zauważamy, że od pewnego momentu przestaliśmy się rozwijać, a zaczęliśmy cofać.

To, czego brakuje na obecnym etapie zmian, jest właśnie transformacja świadomości, czyli zrozumienie, że jesteśmy Jednością i możemy zaufać sercu, polu, Źródłu, a także by dać się prowadzić Miłości, życzliwości, empatii, a nie konfrontacji, wojnom i zniszczeniom. Każdy z nas indywidualnie zaczyna odczuwać dyskomfort związany z rozejściem się rzeczywistości przedstawianej w mediach z tą, którą odczuwamy we własnym wnętrzu (sercu).

Tylko rozwój świadomości może wypełnić lukę powstałą podczas stałego podporządkowywania się przestarzałym systemom i programom.


Pole serca a kwantowy umysł

Instytut HearthMath Institute w USA (www.heartmath.com) od lat przekazuje ludziom dobrą nowinę: nasze elektromagnetyczne pole serca jest potężną, samonapędzająca się siłą, która jest w stanie spowodować koherencję, równowagę, harmonię u nas i u innych. Każdorazowe przekierowanie naszego umysłu na własne pole serca jest też odczuwane przez osoby, z którymi jesteśmy w dowolnej relacji. W taki prosty sposób możemy wpływać na własne lepsze relacje, ale też i zdrowie czy inne sfery życia. Oczywiście nauczam też innych sposobów radzenia sobie w szybko zmieniającym się świecie, w którym musimy odnaleźć na nowo miejsce, gdzie będzie nam dobrze i będziemy szczęśliwi. Oprócz tego uczę, jak świadomie kreować swoją rzeczywistość, aby nie być wiecznie zdanym na tak zwane przypadki i rozumieć swoją rolę w całości istnienia.

Kwantowy umysł to nowoczesne rozumienie, że rzeczywistość daje się kształtować. Dotyczy to zarówno własnego życia, jak i wszystkiego, co dzieje się na Ziemi. Pole kwantowe przenosi nowe informacje o przebudzeniu do wszystkich równocześnie. Własna zmiana wpływa na wszystko inne. Nie ma jednej rzeczywistości- jest ich tyle, ile ludzkich umysłów. Elementem łączącym jest świadomość.

I o nią właśnie chodzi 😉


Dziękuję pani Katarzynie Świstelnickiej za rozmowę, poświęcony czas, jak również podzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz zapoznanie ze swoją świadomością na temat naszych istnień tu na Ziemi.Brudzewice, 22 listopada 2023 r.

Inne z sekcji 

Zmiany w życiu człowieka

Według myślenia Heraklita z Efezu, greckiego filozofa (żyjącego w latach 540-480 p. n. e.), „to jedyną stałą rzeczą w życiu człowieka jest zmiana, która wymaga otwartości na nieznane”.

Prawda w partnerstwie

Filozofowie twierdzą, że słowo prawda nie ma definicji, że jest to słowo, które służy dla płynnej rozmowy. Każdy człowiek ma swoją prawdę, której używa dla własnego dobra.