Bez kategorii

Nieustanne echo uderzenia jednego serca

Czy jesteśmy świadomi swoich ludzkich mocy stwarzania?

Henri Dunat wielki filantrop i finansista żył w latach 1828-1919 w Genewie na terenie Szwajcarii.
24 czerwca 1859 r. trafił na pobojowisko po najcięższej bitwie pod Solferino w czasie wojny francusko-austriackiej. Widok 20 tysięcy rannych i niezliczonej liczby zabitych wstrząsnął do głębi jego wrażliwym sercem. Natychmiast ruszył do miejscowej ludności z apelem o organizację pomocy rannym. Cztery lata później powołał do życia Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. Za symbol przyjęto odwrotność kolorystyki szwajcarskiej flagi, na której widnieje biały krzyż na czerwonym tle. Początkowo idea Czerwonego Krzyża rozwijała się wśród najbliższych jego przyjaciół. Później nabierała popularności w kręgach społecznych działaczy i polityków w innych regionach Szwajcarii.
Dla popularyzowania idei szczególną rolę spełniały grupy dobrze przygotowanych szwajcarskich wolontariuszy Czerwonego Krzyża, które sprawnie niosły pomoc rannym na polach różnych wojennych bitew.Toteż na wzór szwajcarski powstawały Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża w różnych krajach, a to zaowocowało powołaniem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK), jako organizacji niezależnej zapewniającej ochronę oraz pomoc humanitarną ofiarom wojny i przemocy.
W roku 1880 rozszerzono nazwę Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża dodając człon muzułmańskiego Czerwonego Półksiężyca. Natomiast 1864 r. został podpisany przez rządy międzynarodowy traktat zwany Konwencją Genewską z siedzibą w Genewie na terenie Szwajcarii. Wówczas Czerwony Półksiężyc wpisano oficjalnie do Konwencji Genewskiej. W 1919r. powołano organ prasowy pn. Revue Internationale de la Croix Rouge (Międzynarodowy Przegląd Czerwonego Krzyża). W tym momencie widzimy, że obecny rok 2019 jest setną rocznicą tego wydarzenia oraz roku śmierci twórcy wolontariatu Czerwonego Krzyża. Statystyki informują o liczbie sięgającej jednego miliona wolontariuszy na świecie.
Od 1990 r. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża może uczestniczyć w sesjach i pracach Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) w charakterze obserwatora.
Ważnym celem jest promowanie współpracy obu organizacji oraz praktyk zachowując dyskretną dyplomację.
W tym artykule nakreśliłam jedynie w skrócie historię nieustannie rozwijającego się wolontariatu Czerwonego Krzyża, którego idea zrodziła się mocą impulsu wyemitowanego z wrażliwego serca jednego człowieka!
Do tego wielce humanitarnego tematu powrócę wkrótce.

Glattbrugg, 26 maja 2019 r.

Inne z sekcji 

Pole serca a kwantowy umysł

W ostatnim moim artykule pt. „Moc jest w nas” podzieliłam się z czytelnikami naszej strony, jakie nurtują mnie pytania: Kim jestem? Co tu robię na Ziemi? Co sprawia, że co jakiś czas przenoszę się w inne miejsce?

Zmiany w życiu człowieka

Według myślenia Heraklita z Efezu, greckiego filozofa (żyjącego w latach 540-480 p. n. e.), „to jedyną stałą rzeczą w życiu człowieka jest zmiana, która wymaga otwartości na nieznane”.