Bez kategorii

60-lecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Po 1945 roku większość dotychczasowych mieszkańców Krosna Odrzańskiego została wysiedlona za nową niemiecką granicę Polski jako ludność pochodzenia niemieckiego, natomiast do Krosna trafili w ponad dziewięćdziesięciu procentach zupełnie nowi mieszkańcy.
Większą część nowych krośnian stanowili przesiedleńcy z Kresów Wschodnich, następnie z centralnej i wschodniej części kraju. Oczywiście początki na Ziemi Krośnieńskiej nie były łatwe ? towarzyszyło im poczucie wyobcowania, tymczasowości i brak więzi, zarówno pomiędzy sąsiadami, jak i między nowymi mieszkańcami a miejscem, w które rzuciły ich koleje losu. Konieczne było podjęcie kroków, aby zmienić ten stan rzeczy, dlatego w 1957 roku powołano do życia Koło Miłośników Ziemi Krośnieńskiej z przewodniczącym Leopoldem Sławińskim, które już we wrześniu 1958 roku zorganizowało ?Dni Ziemi Krośnieńskiej?. Święto to miało promować lokalną kulturę, sztukę oraz działalność sportową i było pierwszym tego rodzaju wydarzeniem od czasów zakończenia wojny na terenie województwa zielonogórskiego. Sukces imprezy sprawił, iż stała się ona cykliczna i zaczęto ją organizować co roku, ponadto Koło Miłośników Ziemi Krośnieńskiej organizowało także inne ważne uroczystości, między innymi odsłonięcie pomnika upamiętniającego obronę miasta przed dawnymi najeźdźcami.
Dzięki zaangażowaniu licznej rzeszy członków i wielu pomysłów na dalszą działalność, 10 listopada 1959 roku Koło przy udziale 37 członków założycieli zostało przekształcone w Stowarzyszenie społeczno-kulturalne z prawdziwego zdarzenia, które przyjęło nazwę: Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, pierwszym jego prezesem został Jerzy Fleszar. Towarzystwo za swoje główne cele obrało dbanie o historię Ziemi Krośnieńskiej i o jej miejsca pamięci i zabytki, budowanie więzi społecznych w małej ojczyźnie, promowanie lokalnej działalności kulturalnej, artystycznej, obchody ważnych rocznic, wystawy , spotkania autorskie z twórcami regionalnymi, działalność wydawnicza. Od 1995 roku również z inicjatywy TMZK nadawany jest tytuł honorowego obywatela miasta, którym do dnia dzisiejszego odznaczono piętnaście osób, które wniosły ogromne zasługi dla regionu swoją oddaną pracą na rzecz jego rozwoju. Od kilku lat TMZK ma nową siedzibę w centrum miasta w budynku po dawnych koszarach wojskowych, obecnym prezesem TMZK jest Zdzisław Paduszyński, który piastuje tę funkcję od 1988 roku.
Dziś Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej kontynuuje swoją statutową działalność, jednocześnie wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, które stwarza coraz intensywniejsza industrializacja, przez co należy szczególnie chronić lokalne zabytki przed degradacją spowodowaną nadmiernym ruchem samochodowym, który odbywa się na terenie zabytkowej części miasta. Stąd od kilku lat TMZK aktywnie walczy o budowę obwodnicy Krosna Odrzańskiego, pisząc petycje do rządzących oraz organizując akcje informacyjne dla mieszkańców regionu i blokady mostu na Odrze, by chronić nie tylko zabytki, ale także bezpieczeństwo mieszkańców miasta i zapewnić im spokój, bez setek ciężarówek przejeżdżających każdego dnia pod oknami mieszkania. Poza tym TMZK dba o upamiętnianie ważnych historycznie miejsc, takich, jak dawny obóz jeniecki w okolicach miejscowości Kamień, walczy też o upamiętnienie niemieckiego cmentarza na terenie dzisiejszego parku 1000-lecia, od kilkunastu lat natomiast Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej organizuje Turniej Strzelecki oraz plenery malarskie i rzeźbiarskie w Morsku. Od kwietnia 2016 roku TMZK wydaje kwartalnik historyczno-kulturalny ?Krosno nad Odrą?, do którego artykuły piszą nie tylko członkowie Towarzystwa ale zaszczycają nas swymi artykułami także wykładowcy akademiccy z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Inne z sekcji 

Pole serca a kwantowy umysł

W ostatnim moim artykule pt. „Moc jest w nas” podzieliłam się z czytelnikami naszej strony, jakie nurtują mnie pytania: Kim jestem? Co tu robię na Ziemi? Co sprawia, że co jakiś czas przenoszę się w inne miejsce?

Zmiany w życiu człowieka

Według myślenia Heraklita z Efezu, greckiego filozofa (żyjącego w latach 540-480 p. n. e.), „to jedyną stałą rzeczą w życiu człowieka jest zmiana, która wymaga otwartości na nieznane”.